​

Blik op Apple

Iedere patiënt een iPad

​

​

Het Medisch Spectrum Twente (MST) te Enschede voorziet iedere patiënt tijdens zijn of haar verblijf van een iPad. Daarnaast gebruiken verpleegkundigen én de roomservice medewerkers een iPad als nuttige tool tijdens hun werkzaamheden.

​

Roomservice...? Ja inderdaad. Iedere patiënt van het MST heeft de mogelijkheid om een zelf gekozen maaltijd op het moment dat het uitkomt te bestellen.

Ik ben in gesprek met Cindy van Goor, teamhoofd cardiologie binnen het MST. Daarnaast is zij lid van de EPD Commissie (EPD = Elektronisch Patiënten Dossier) en projectleider van het iPad project binnen het ziekenhuis. Het wordt mij duidelijk dat zij hard heeft gewerkt aan deze iPad implementatie. Eigenlijk is het ook een verandertraject: de verpleegkundigen zijn van een volledig papieren administratie naar papierarm gegaan.

​

Drie groepen gebruikers

​

De iPad wordt gebruikt door patiënten, verpleegkundigen en de roomservice. Het verpleegkundig personeel is niet 1 op 1 voorzien van een iPad: een afdeling met 80 verpleegkundigen heeft 8 iPads. In dit geval hebben we het over een iPad mini. Deze past mooi in de witte jas (Goh, die jaszakken lijken er wel voor te zijn gemaakt) en is voor hen goed handelbaar.

Als patiënt krijg je tijdens je verblijf de beschikking over een iPad Air 2. Vanwege het risico op vallen is deze voorzien van een stevige hoes. Wat kun je dan zoal met de iPad? Bestel er je maaltijden mee of stuur een verzoek aan de verpleging. Bijvoorbeeld om de gordijnen open of dicht te doen. Daarnaast gebruik je de iPad om TV op te kijken, radio te luisteren of te internetten.

De medewerkers van de roomservice werken sinds de komst van de iPad volledig papierloos. Via de speciaal ontwikkelde app Culicart worden de bestellingen van patiënten getoond en kan de roomservice jouw bestelling in orde maken.

​

WiFi

​

Een goed werkend WiFi netwerk is voor al dit soort dingen uiteraard van wezenlijk belang. Net zoals een trein niet rijdt zonder rails… Om alle mogelijkheden van de iPads volledig te kunnen benutten moet het bereik én de snelheid van het internet in orde zijn. Een groot voordeel van een nieuw te bouwen ziekenhuis is het zo optimaal kunnen aanleggen van een WiFi netwerk. In de praktijk blijkt het dan ook uitstekend te werken. De techniek van het project is dan ook volledig op orde maar uiteindelijk is de gebruikers-ervaring minstens net zo belangrijk…

​

Ervaringen

​

De verpleegkundigen gebruiken de iPad onder andere als vervanging van de computerkar. Bijvoorbeeld bij de intake van een nieuwe patiënt. Niet iedere verpleegkundige is razend enthousiast en daar waar de één makkelijk met de iPad om gaat, heeft een ander er duidelijk moeite mee.

Het nieuwe werkproces vergt aanpassing. Mensen moeten over een drempel heen. Er is behoefte aan training en uitleg hoe de basisprincipes werken. Cindy benadrukt dat daar veel aandacht voor is. Er zijn bijeenkomsten voor verpleegkundigen die vragen hebben over het gebruik in de praktijk. Zodra verpleegkundigen merken dat het allemaal niet zo ingewikkeld is en ze er vertrouwd mee raken zie je dat men langzamerhand enthousiast wordt.

​

EPD

​

Om de iPad nóg optimaler te kunnen inzetten is een koppeling met het patiënten dossier (het EPD systeem van het ziekenhuis) noodzakelijk. Een koppeling maakt het mogelijk om de gegevens van de patiënt die op de iPad zijn ingevoerd, automatisch in het EPD systeem te krijgen. En andersom is natuurlijk ook belangrijk: het zou zeer praktisch zijn om bijvoorbeeld uitslagen van een bloedtest direct aan het bed bij de patient te kunnen naslaan…

Ik merk daarom een duidelijke teleurstelling dat het nieuwe EPD systeem, waar het ziekenhuis zijn zinnen op heeft gezet, nog niet is aangeschaft.

​

Gewenning

​

Ik denk dat het MST met het inzetten van iPads een duidelijke stap richting de toekomst heeft gezet. Het past binnen de onstuitbare digitalisering van de maatschappij. En net zoals alle veranderingen wordt ook dit project niet direct door iedereen met open armen ontvangen en werkt ook niet alles optimaal. Wel is duidelijk dat de toekomstige EPD koppeling het praktische nut alleen nog maar zal vergroten. Misschien ook wel goed dat alles gefaseerd op iedereen af komt: het zorgt voor een gewenningsperiode.

​

Toekomst

​

Ik zie wel dat veel patiënten graag van de iPad gebruik maken. Sinds de opening van het nieuwe ziekenhuis biedt het MST iedere patiënt een eigen kamer. Naast de al genoemde roomservice én de persoonlijke iPad is dat absoluut een vernieuwende stap in de Nederlandse zorg. Of vernieuwing altijd een verbetering is, hangt af van van een belangrijke factor: de aanschaf van een nieuw EPD systeem door het MST.

Ook de eigen kamer wordt niet door iedereen als een vernieuwing gezien; sommige mensen missen de sociale interactie met anderen. Iets wat je op een gedeelde kamer wel hebt. Zo zie je hoe belangrijk het is om van te voren alle consequenties van een verandering te overdenken.

© Appadvies 2019

​

Privacybeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK